Раздел
Въпрос

Въпрос

Последни материали

Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Педагогическа психология « в научна област » Психология «
Красимира МарковаКрасимира Маркова
Студент
Сподели нов файл на тема » Тест на Лурия « в научна област » Психология «
Красимира МарковаКрасимира Маркова
Студент
Сподели нов файл на тема » А вие преподавате ли така? « в научна област » Педагогика «

Последни въпроси

Диана КехайоваДиана Кехайова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Социална психология« в научна област »Психология«
Жана НиколоваЖана Николова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Възрастова психология« в научна област »Психология«
Ива ГеоргиеваИва Георгиева
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Трудова психология« в научна област »Психология«
Тук можете да помогнете на Ваш колега. Отговорът с най-много благодарности се счита за най-добър. Важно е да си помагаме!
Зададен от:
Кремена Иванова
Студент
Отговори: 0
Преглеждания: 35
20.04.2021, 10:59
Теми за държавен изпит
Въпрос към: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Дисциплина: Предучилищна педагогика

Здравейте. Някой може ли да ми помогне с теми за държавен изпит със следните теми:

Съвременна детска градина. същност и принципи на организация на педаг.взаимодействие

Разновъзрастовият принцип за структуриране на детска група. Образователни приоритети на смесената възрастова група в ДГ.

Същност и специфика на предуч.обучение. Форми и методи на педаг.взаимодействие.

Социално включване и равен достъп до предуч. образование за всички деца. Законодателни и нормативни основи на съврменното предуч.образование.

Технологии за формиране на индивудално игрово поведение в сюжетно-ролева игра.

Специфика на игровото взаимодействие между децата. Технологии за формиране на игрово взамодействие.

Ядра и цели на образователно направление Околен свят за овладяване на екоголична и социална култура от 3 до 7 год.

Личностно-ориентиран модел и ключови компетенции при реализиране на образователно съдържание Околен свят.

Методи на педаг.взаимодействие за ориентиране в околния свят - групи и функции

Образователни ядра, цели и форми за реализация им в околния свят за деца от предуч.група (5-6 и 6.-7 год.)

Форми на работа по изобразително изкуство в ДГ.

Ваш колега има нужда от файл?

Можете да споделяте учебни материали директно в платформата! Така те ще бъдат полезни и за други Ваши колеги. След като споделите файл, Вие можете да поставите линк към него, като отговор на въпроса. Благодарим Ви!
Все още няма отговори на този въпрос.