Раздел
Въпрос

Въпрос

Последни материали

Петър ПетровПетър Петров
Студент
Сподели нов файл на тема » Мотивация и личност - Ейбрахам Маслоу « в научна област » Психология «
Халиме ЯкубХалиме Якуб
Студент
Сподели нов файл на тема » РЪЧЕНИЦА « в научна област » Педагогика «
Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Упражнения по АИТ « в научна област » Строителство «

Последни въпроси

Айтен ЮсеиноваАйтен Юсеинова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »ПНУП« в научна област »Педагогика«
Елена ДочеваЕлена Дочева
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Медицинска психология« в научна област »Медицина«
Фатме ОсманчеваФатме Османчева
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Заведения за хранене и развлечение« в научна област »Туризъм«
Тук можете да помогнете на Ваш колега. Отговорът с най-много благодарности се счита за най-добър. Важно е да си помагаме!
https://www.studentite.bg/Video-Uroci-123
Зададен от:
Силвия Митева
Студент
Отговори: 1
Преглеждания: 38
13.11.2020, 21:12
Задача начин на решаване
Въпрос към: Икономически Университет ВИНС
Дисциплина: Финансов контрол

В предприятие „Престиж“ ЕООД органи за финансов контрол са извършили проверка на стопанските операции, счетоводните документи и записвания, свързани с приходите, разходите и формирането на счетоводния финансов резултат за 20хх г., при която са установили следното:

1. В приходите от продажби на услуги по с-ка 703, за текущия период са начислени приходи от продажба на услуги за 3 000 лв. При проверката на първичните счетоводни документи (издадени фактури) се установява, че за периода са извършени услуги на обща стойност 30 000лв., без ДДС.

2. Проверени са всички документи за начислените работни заплати за годината, като е установено следното:

-съгласно счетоводния регистър за отчитане на разходите за заплати на персонала са начислени възнаграждения в размер на 42 000 лв., в т.ч на оперативния служител- Н.Н., чието брутно месечно възнаграждение е 1 000лв., съгласно данните от трудовото досие на лицето.

-съгласно Заповед за прекратяване на трудов договор, считано от 01.09.20ххг., трудовото правоотношение с Н.Н. е прекратено;

-въз основа на справка изготвена по ВРЗ за годината на Н.Н. е начислено брутно възнаграждение общо за 12 000,00 лв.

Иска се:

1. Да се систематизират извършените нарушения

2. Да се посочат особеностите в технологията и приключването на контролната дейност при различните субекти на контрол. Предложете подходяща система от въздействия, съобразена с правомощията на контролните органи

Как трябва да процедирам при решаване на тази задача?

Ваш колега има нужда от файл?

Можете да споделяте учебни материали директно в платформата! Така те ще бъдат полезни и за други Ваши колеги. След като споделите файл, Вие можете да поставите линк към него, като отговор на въпроса. Благодарим Ви!
Селин Мехмедова
От: Селин Мехмедова
Висше училище: Икономически Университет ВИНС
27.11.2020, 16:59
аз съм първи курс и нямам представа как трябва да се реши
Благодаря (0)