Политика за защита на личните данни

(11.08.2018г.)

 

НЕРЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

НетРево ООД не пази никакви лични данни за нерегистрирани потребители (гости на сайта).*

* IP адресът на Вашето посещение ще бъде запазаен в сървърните логове. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. Сървърите на НетРево ООД се намират в град Русе.

 

Бисквитки от трети страни:
Ние използваме аналитичния инструмент "Google Analytics", услуга за анализ на интернет трафика, предоставена от Google. Google Analytics използва cookies, за да подпомогне уебсайта да анализира как го ползвате. Информацията, събрана от cookie, свързана с вашето ползване на уебсайта (включително вашия IP адрес) ще бъде пренесена до и съхранена от Google [на сървъри в САЩ]. Google ще използва тази информация, за да оценява как използвате уебсайта, като компилира данни за активност за отделните уебсайт оператори и предоставя и други услуги, свързани с отчетената активност на уебсайта и ползването на интернет. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват от Google. Вие можете да решите да се откажете от Google Analytics, без това да повлияе на възможността ви за посещаване на нашия уебсайт.

 

Подробна информация за Google Analytics и поверителност (включително как можете да контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на https://policies.google.com/privacy/partners .

 

С цел да предотвратите евентуално проследяване, можете да инсталирате „add-in“ на вашия браузър https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 

РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

Типове бисквитки, които използваме на уебсайта (Cookies):

В зависимост от функцията и целта, за която се ползват, обикновено Cookies, които уебсайтът използва, се разделят на следните категории:

 

• Задължителни Cookies, които ви позволяват да сърфирате в уебсайта и да използвате основните му функции. Тези Cookies обикновено се инсталират в отговор на ваши действия, които представляват заявка за услуги. Тези Cookies са задължителни за ползването на нашия уебсайт.

 

• Cookies за функционалност се използват, за да ви разпознаем следващия път, когато посетите нашия уебсайт, за да ви предложим подобрени и по-персонализирани функции, като например запомняне на вашите предпочитания. Тези Cookies събират анонимна информация и не могат да проследят действията ви на други уебсайтове. Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.

 

•  Cookies от трети страни, НетРево ООД използва аналитичния инструмент "Google Analytics", услуга за анализ на интернет трафика, предоставена от Google. Google Analytics използва cookies, за да подпомогне уебсайта да анализира как го ползвате. Информацията, събрана от cookie, свързана с вашето ползване на уебсайта (включително вашия IP адрес) ще бъде пренесена до и съхранена от Google [на сървъри в САЩ]. Google ще използва тази информация, за да оценява как използвате уебсайта, като компилира данни за активност за отделните уебсайт оператори и предоставя и други услуги, свързани с отчетената активност на уебсайта и ползването на интернет. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват от Google. Вие можете да решите да се откажете от Google Analytics, без това да повлияе на възможността ви за посещаване на нашия уебсайт.

 

Подробна информация за Google Analytics и поверителност (включително как можете да контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на https://policies.google.com/privacy/partners .

 

С цел да предотвратите евентуално проследяване, можете да инсталирате „add-in“ на вашия браузър https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 

Какви лични данни събираме и с каква цел:

"НетРево" ООД събира данните, които Вие предоставите по време на регистрация в платформата "Studentite.BG" ( наричана за краткост "сайта" или "платформата" ). Те биват задължителни и незадължителни.

 

Задължителни:

 • Имена;
 • Имейл адрес;
 • Регион;
 • Университет;
 • Специалност;
 • Изучавани/Преподавани научни области;
 • Форма на обучение;
 • Статус.

Тези данни се използват, за да може платформата да функционира правилно и да Ви показва полезна за Вас информация. Вие имате пълното право да редактирате тези данни по всяко време.

 

Незадължителни:

 • Снимка;
 • Свободен текст "За мен";
 • Длъжност (За преподавателски профили);
 • Титла (За преподавателски профили).

Тези данни не са задължителни за работата на платформата и се предоставят по Ваше желание. Вие имате пълното право да редактирате тези данни по всяко време.

 

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от Вас при попълване на различни форми и формуляри на сайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от Вас при регистрацията на сайта, при ползване на услуга/функционалност на сайта, попълване на формуляр за участие в игра, коментар или друга Ваша активност на сайта, както и когато съобщавате за проблем с нашия сайт.

 

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В Сайта се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия.
   

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани не регламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.
 

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.
 

Електронни съобщения;

Платформата предоставя два вида електронни съобщения:

 • Лични нотификации за събития свързани с Вашия профил;
 • Административни нотификации, новини и оферти.

Можем да обработваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме информация за наши продукти или услуги, които считаме, че биха могли да са от интерес за Вас. Можете по всяко време да се откажете от получаването на електронни съобщения от "Настройки на профила". При отказ от получаване на електронни съобщения, "НетРево" ООД запазва правото си да Ви изпраща такива при забравена парола, както и свързани с евентуални аварийни състояния на Вашия профил.

 

"НетРево" ООД не предоставя Вашата електронна поща на трети страни, освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

 

Информация предоставена по Ваше желание;

Когато, по Ваше желание и без наше искане, ползвайки сайта доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, напр. чрез изпращане на чувствителни лични данни в коментар), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни публично достъпни (напр. чрез публично съобщение или в споделен от Вас учебен материал в нашия сайт), като в този случай ще изтрием тези данни от нашия сайт, само ако това се изисква от закон или ако не желаем да ги запазим.

 

Срок на съхранение;

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

 

 • Регистрационни данни: (като име, фамилия, имейл адрес) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес) -
  За целия период на поддържане на акаунта в Сайта;
 • Настройки -
  До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви;
 • Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) -
  За период от 30 дни;
 • Автоматичен вход -
  За период до 30 дни от последното влизане в Сайта.


В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Резервираност (Backup);
С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

 

Достъп до Ваши лични данни от трети страни;
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи:

 • Когато това е предвидено в закон;
 • Ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган;
 • Когато сме получили Вашето изрично съгласие за това;
 • Когато това се налага за защитата на права и законни интереси.


"НетРево" ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

 

До колко е защитена информацията ми?

 • Работим, за да защитим сигурността на информацията Ви по време на предаването, като използваме протокола Secure Sockets Layer (SSL), който криптира информацията, която въвеждате;
 • Не събираме, обработваме и използваме номера на банкови карти. Работим със системата на „Борика“ АД и ePay.bg;
 • Платформата използва криптирани лични данни.

Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим всичко зависещо от нас, за да защитим Вашите данни, ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни на 100%.

 

Права по отношение на личните данни;

Регламентът предвижда следните права:

 • Право на информираност;
  Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.
 • Право на достъп;
  Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия акаунт функционалности.
 • Право на коригиране;
  Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия акаунт.
 • Право на оттегляне на съгласие;
  Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
 • Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “НетРево” ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от "НетРево” ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "НетРево” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “НетРево ” ООД;

"НетРево” ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
   

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да изпратите писмено искане, изпратено до електронната поща на платформата, а именно office@studentite.bg. Задължитено е писмото да е изпратено от електронната поща, с която сте се регистрирали в платформата. "НетРево” ООД запазва правото си да изисква допълнително удостоверяване на Вашата самоличност.

 

Точност на информацията;

"НетРево" ООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

 

Линкове към други интернет сайтове;

Нашият сайт може да предоставя линкове към други сайтове, които не са под контрола на "НетРево" ООД. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към сайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези сайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други дружества. "НетРево" ООД не упражнява контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, уведомленията или практиките на сайтовете или услугите на трети лица.


​Промяна на собственост;

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

 

Данни за контакт;

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или желаете да упражните което и да е от Вашите права, можете да се свържете с нас на office@studentite.bg или ни пишете на адрес: гр. Русе , ул. „Александър Хаджирусет“ №6, вх.2. Моля, не разкривайте никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други вярвания, здраве или членство в синдикални организации, информация за съдимост и др.)

 

Последна актуализация: 11 Август 2018 г.

Можем да актуализираме тази Политика за защита на личните данни от време на време, за което ще Ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила на сайта. Ако сте ни предоставили Ваши данни за контакт и сте ни дали право да се свържем с Вас, можем да Ви уведомим при съществено изменение на Политиката. Моля, преглеждайте настоящите правила периодично с оглед бъдещи промени.


С НАТИСКАНЕТО НА БУТОНА "СЪГЛАСЕН СЪМ" ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ПРИЕМАМ ДАДЕНАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.