Видео канал
Висша математика 3-та част

Висша математика 3-та част

Последни въпроси

Ралица ХристоваРалица Христова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »автоматично регулиране и управление« в научна област »Механизация и електрификация«
Ева НиколоваЕва Николова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Антична литература« в научна област »Български език и литература«
Димитрина КочеваДимитрина Кочева
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »МИО« в научна област »Икономика«

Препоръчани уроци

Основи в математикатаОснови в математиката
Висша математика 1-ва частВисша математика 1-ва част
Висша математика 2-ра частВисша математика 2-ра част
Висша математика 3-та частВисша математика 3-та част
Тук можете да разгледате добавените видео уроци в раздел » Вероятности, величини и събития « на канал » Висша математика 3-та част «
Изненада! В този раздел има налични видео уроци от двама лектори! Университетски преподавател и студент!
Публикации в раздела (20)
Асимптотична формула на Поасон
Асимптотична формула на Поасон
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Биномна вероятност
Биномна вероятност
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Гранични теореми в теорията на вероятностите - Част 1
Гранични теореми в теорията на вероятностите - Част 1
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Гранични теореми в теорията на вероятностите - Част 2
Гранични теореми в теорията на вероятностите - Част 2
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Елементи на комбинаториката - Теория и примери
Елементи на комбинаториката - Теория и примери
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Закон на Поасон
Закон на Поасон
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Интегрална теорема на Моавър - Лаплас
Интегрална теорема на Моавър - Лаплас
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Класическа Вероятност
Класическа Вероятност
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Непрекъсната случайна величина
Непрекъсната случайна величина
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Нормален закон на разпределение
Нормален закон на разпределение
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Показателен закон на разпределение
Показателен закон на разпределение
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Случайна величина - Част 1
Случайна величина - Част 1
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Случайна величина - Част 2
Случайна величина - Част 2
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Случайно събитие - Теория
Случайно събитие - Теория
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Таблица с готови стойности
Таблица с готови стойности
Тип: Документ
Лектор: Студент
Условна вероятност - Част 1
Условна вероятност - Част 1
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Условна вероятност - Част 2
Условна вероятност - Част 2
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Формула за пълна вероятност, формула на Бейс - Част 1
Формула за пълна вероятност, формула на Бейс - Част 1
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
  • 1
  • 2