Раздел
Сваляне на файл

Сваляне на файл

Последни въпроси

Симона СтояновскаСимона Стояновска
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Педагогика« в научна област »Педагогика«
Ивалина МартиноваИвалина Мартинова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Грижи« в научна област »Медицина«
Севим ХасановаСевим Хасанова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Психология на управлението« в научна област »Психология«

Последни материали

Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Педиатрични дози « в научна област » Медицина «
Петър ПетровПетър Петров
Студент
Сподели нов файл на тема » Философия на историята - учебник за ВУЗ « в научна област » Философия «
Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Еволюция на маркетинговата концепция « в научна област » Икономика «
Тук можете безплатно (след регистрация) да свалите помощен материал, споделен от ваши колеги. Препоръчително е да проверите сваления файл с антивирусна програма.
https://www.studentite.bg/Video-Uroci-123
Споделено от:
Анонимно споделяне
Анонимно споделяне
Сваляния: 43
Коментари: 0
Благодаря: 1
29.02.2016, 14:21
Съвкупни разходи,Обхват на Макроикономиката
Висше училище: Русенски Университет - Ангел Кънчев
Научна област: Икономика
Дисциплина: Макроикономика
Тип файл: Лекция
Файлов формат: .RAR

Лекции по макроикономика:

Съдържание:
1. Обхват на Макроикономиката. Макроикономически проблеми, цели и инструменти.
2. Индикатори за равнището на икономическата активност. Макроикономически
кръгооборот. БВП.
3. Измерване на БВП. Номинален и реален БВП. Макроикономическо благосъстояние.
4. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане и техните криви.
5. Класическият и кейнсианският подход за определяне обема на производството.
6. Компоненти на ст. разходи за лично потребление и спестявания. Функции на
потреблението и спестяването.
7. Макроикономическо равновесие - Кейнсиански модел.
8. Същност и характеристика на икономическия цикъл.
9. Измерване и прогнозиране на икономическия цикъл.
10. Проблемът за цикличността в икономическата теория. Антикризисна политика.
11. Заетост и безработица. Същност и измерване на безработицата.
12. Причини и форми на безработицата. Концепцията за "пълна заетост".
13. Същност, измерване и видове инфлация.
14. Причини за инфлацията - теоретични дискусии.
15. Последици от инфлацията и стабилизационна политика.
16. Държавен бюджет. Бюджетни разходи. Бюджетен дефицит и държавен дълг.
17. Фискална политика - същност и цели. Дискреционна фискална политика.
18. Недискреционна фискална политика. Вградени стабилизатори. Финансова политика,
ориентирана към предлагането.
19. Пари. Измерване на паричното предлагане. Монетарни агрегати.
20. Търговски банки и техните операции.
21. Търсене и предлагане на пари, равновесие на паричния пазар.
22. Централна банка. Независимост на централната банка. Функции.
23. Основни инструменти и механизми на монетарната политика.
24. Икономически растеж - същност и показатели. Моделиране на производството.
25. Фактори на икономическия растеж. Държавно регулиране на растежа.
26. Роля на международната търговия. Икономически основи. Търговски бариери.
27. Търговски и платежен баланс.
28. Международна валутна система. Валутен пазар и валутен курс.
Нужна е регистрация!

Информация за авторски права

Платформата не носи отговорност за авторските права и съдържанието на споделените в нея учебни материали. Ако споделен учебен материал нарушава Вашите авторски права се свържете с нас незабавно.
Подобни файловеСтатистика:
Лекции по Финанси
Научна област: Икономика
Дисциплина: Финанси
Тип файл: Лекция
Сваляния: 107
Коментари: 0
Благодаря: 8
Лекции по Политология
Научна област: Икономика
Дисциплина: Политология
Тип файл: Лекция
Сваляния: 30
Коментари: 0
Благодаря: 3
Маркетинг (Проф. Лилия Каракашева)
Научна област: Икономика
Дисциплина: Икономика на предприятието
Тип файл: Лекция
Сваляния: 7
Коментари: 0
Благодаря: 0
Стокови борси
Научна област: Икономика
Дисциплина: Стокови борси
Тип файл: Лекция
Сваляния: 19
Коментари: 0
Благодаря: 4
Формиране на човешките ресурси – същност и фактори. Набиране на персонал.
Научна област: Икономика
Дисциплина: човешки ресурси
Тип файл: Лекция
Сваляния: 10
Коментари: 0
Благодаря: 0
Виж библиотеката
Все още няма коментари за този файл.