Раздел
Сваляне на файл

Сваляне на файл

Последни въпроси

Есин ОсманЕсин Осман
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Онкология, сестрински грижи« в научна област »Медицина«
Николета ИвановаНиколета Иванова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Българска филология« в научна област »Български език и литература«
Моника МоникаМоника Моника
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Гражданско образование в предучилищна възраст« в научна област »Педагогика«

Последни материали

Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ « в научна област » Педагогика - Социална «
Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Образование и идентичност. Културен капитал и културно производство « в научна област » Педагогика «
ВАСИЛ КОСТУРКОВВАСИЛ КОСТУРКОВ
Студент
Сподели нов файл на тема » Организационна и управленска структура на застрахователното дружество « в научна област » Икономика «
Тук можете безплатно (след регистрация) да свалите помощен материал, споделен от ваши колеги. Препоръчително е да проверите сваления файл с антивирусна програма.
Пиняти на различни теми подходящи за всеки празник! Парти Маркет!
Споделено от:
Елена Борисова
Студент
Сваляния: 118
Коментари: 0
Благодаря: 6
29.09.2018, 02:24
Генетика - Теми
Висше училище: Тракийски университет
Научна област: Медицина - Ветеринарна
Дисциплина: Генетика
Тип файл: Съкратена тема
Файлов формат: .DOCX

34.Краткосрочни тестове за мутагенност.Сестрински хроматидни обмени като тест за генотоксичност.Флуоресцентно in situ хибридизация(FISH).Кометен анализ
35.Репарация на ДНК-генетична същност и биологично значение.Репарационни системи. Видове репарации
36.Комбинативна изменчивост.Молекулярен механизъм на кросинговъра
37.Ненаследствена изменчивост
38.Геномен анализ.Рекомбинантна ДНК технология-секвениране,създаване на рекомбинант- ни ДНК молекули,клонирани на ДНК,PCR,библиотеки от клонирани ДНК секвенции и генно инженерство
39.Геномика,протеомика и метаболомика.Основни методи използвани при геномния анализ.-
40.Организация на генома при вируси и бактериофаги.
41.Организация на генома на прокариотите.-
42.Организация на генома на еукариотите.Проект за човешкия геном(HGP).-
43.Онтогенетика-основни понятия и концепции
44.Действие на гените в процеса на онтогенезиса.Действие на зиготните гени в процеса на сегментация на дрозофила.-
45.Действие на гените в процеса на онтогенезиса.Действие на хомеотичните гени (Hom-genes)в процеса на развитие на дрозофила.-
46.Действие на гените в процеса на онтогенезиса.Сигнални системи на развитието. Генетично програмирана клетъчна смърт(Apoptosis).-
47.Епигенетика.Метилирането на ДНК и връзката му с активирането и инхибирането на генното действие.Хроматин и епигенетична наследственост
48.Комплексно действие на основните механизми на клетъчна диференциация
49.Генетика на соматичните клетки
50.Имуногенетика.
51.Генетика на поведението
52.Генетична структура и генофонд на популациите.Генетична структура на популациите по качествени признаци.Закон на Харди-Вайнберг.Генетични дистанции между популациите
53.Генетична структура на популациите по количествени признаци.Статистически параметри,характеризиращи количествените признаци
54.Фактори,водещи до изменение на популациите-мутации,миграции,рекомбинации, генетичен дрейф и отбор.
55.Инбридинг,хетерозис и отдалечена хибридизация
56.Генетика и еволюция.Генетични доказателства за еволюционния процес.
57.Етапи на еволюцията- микроеволюция и еволюционни фактори
58.Макроеволюция
59.Молекулярно-генетична същност на еволюционния процес.Еволюция на белтъците. Еволюция на нуклеотидните последователности на ДНК
60.Молекулярен часовник на еволюцията.Еволюция на размера на генома
61.Еволюция чрез удвояване на гените.Еволюция чрез хоризонтално пренасяне на гени
62.Еволюция на човека
63.Биотехнологии в аграрното производство
64.Генетика и биотехнологии.Производство на храни от генетично модифицирани организми.-
65.Биотехнологии във фармацевтичната промишленост.-
66.Прилагане на биотехнологични методи в медицината
Нужна е регистрация!

Информация за авторски права

Платформата не носи отговорност за авторските права и съдържанието на споделените в нея учебни материали. Ако споделен учебен материал нарушава Вашите авторски права се свържете с нас незабавно.
Подобни файловеСтатистика:
Морфология - Теми 1
Научна област: Медицина - Ветеринарна
Дисциплина: Морфология
Тип файл: Съкратена тема
Сваляния: 49
Коментари: 0
Благодаря: 5
Микробиология - Теми
Научна област: Медицина - Ветеринарна
Дисциплина: Микробиология
Тип файл: Съкратена тема
Сваляния: 248
Коментари: 0
Благодаря: 19
Морфология - Теми 2
Научна област: Медицина - Ветеринарна
Дисциплина: Морфология
Тип файл: Съкратена тема
Сваляния: 44
Коментари: 0
Благодаря: 5
Виж библиотеката
Все още няма коментари за този файл.