Раздел
Въпрос

Въпрос

Последни материали

Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Българско-български речници и други справочни материали « в научна област » Български език и литература «
Борислава МинковаБорислава Минкова
Студент
Сподели нов файл на тема » Рентгенова анатомия на зъби и челюсти « в научна област » Медицина «
Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Вътрешни болести том 2 « в научна област » Медицина «

Последни въпроси

Моника ВасилеваМоника Василева
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Теория на обучението по изобразително изкуство« в научна област »Педагогика«
Любомир МилчевЛюбомир Милчев
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »История на средновековния свят« в научна област »История и археология«
Айшен МехмедАйшен Мехмед
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Специална педагогика« в научна област »Педагогика«
Тук можете да помогнете на Ваш колега. Отговорът с най-много благодарности се счита за най-добър. Важно е да си помагаме!
Зададен от:
Мариян Топалов
Студент
Отговори: 3
Преглеждания: 1313
15.02.2016, 15:58
Алгоритъм за броя на цифри в число
Научна област: Програмиране и програмни езици
Дисциплина: Информатика
Висше училище: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Може ли някой да ми даде алгоритъм(на C++) за броене на цифрите в дадено число?
Пример: 19235 има 5 цифри(1, 9, 2, 3, 5).

Ваш колега има нужда от файл?

Можете да споделяте учебни материали директно в платформата! Така те ще бъдат полезни и за други Ваши колеги. След като споделите файл, Вие можете да поставите линк към него, като отговор на въпроса. Благодарим Ви!
Адриан Димитров
От: Адриан Димитров
Висше училище: Русенски Университет - Ангел Кънчев
15.02.2016, 16:07
Колега това намерих набързо в учебника:

Делението с частно и остатък може да се използва за намиране на броя на цифрите на
дадено естествено число n. Алгоритъмът е следният: Последователно делим (докато е възможно)
целочислено n на 10. Очевидно, при всяко такова деление цифрите на n намаляват с една. Така,
броят на цифрите на n се определя от броя на деленията, които извършваме, докато n стане равно на нула:

#include
unsigned n = 4242;
int main(void) {
unsigned digits;
for (digits = 0; n > 0; n /= 10, digits++);
printf("Броят на цифрите на %u е %un", n, digits);
return 0;
}

Дано е полезно!
Благодаря (1)
Мартин Кръстев
От: Мартин Кръстев
Висше училище: Русенски Университет - Ангел Кънчев
15.02.2016, 17:19
#include
using namespace std;
#include
void main() {
system("chcp 1251"); // кирилизиране
system("cls"); // чистене на конзолата от досадното съобщение
int n, i, count=0; // n - число, count - брой цифри
cout > n;
while (n != 0) {
int b = n % 10; // b държи последната цифра на число
count++; // увеличаваме броя на цифрите, като при първото изпълнение, то е 0
n /= 10; // махаме последната цифра на числото; n = n/10 е същото
}
cout
Снимка (2) 
Благодаря (2)
Тодор Атанасов
От: Тодор Атанасов
Висше училище: Свободен Университет "Черноризец Храбър"
15.02.2016, 17:48
int digits = 0;
do { number /= 10; digits++; }
while (number != 0);
Благодаря (2)