Раздел
Въпрос

Въпрос

Последни материали

Владимир ФилковВладимир Филков
Студент
Сподели нов файл на тема » Медицинска етика « в научна област » Медицина «
Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Инвазивните микотични инфекции « в научна област » Медицина «
Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Вътрешни болести със сестрински грижи - ръководство 1 и 2 « в научна област » Медицина «

Последни въпроси

цвета стефановацвета стефанова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »инфекциозни болести« в научна област »Медицина«
Зелиха МустафаЗелиха Мустафа
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Физиология, Микробиология и Фармакология« в научна област »Медицина«
Юлия ДуреваЮлия Дурева
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Предучилищна педагогика« в научна област »Педагогика«
Тук можете да помогнете на Ваш колега. Отговорът с най-много благодарности се счита за най-добър. Важно е да си помагаме!
https://ezda.bg
Зададен от:
Ан Иванова
Студент
Отговори: 3
Преглеждания: 324
05.09.2020, 15:51
Източници - Семейно право
Научна област: Право
Дисциплина: Семейно Право
Висше училище: Висше училище по мениджмънт

Някой може ли да ми изброи източниците на семейното право? Благодаря!

Ваш колега има нужда от файл?

Можете да споделяте учебни материали директно в платформата! Така те ще бъдат полезни и за други Ваши колеги. След като споделите файл, Вие можете да поставите линк към него, като отговор на въпроса. Благодарим Ви!
Яна Калинова
От: Яна Калинова
Висше училище: УНСС
03.09.2020, 11:53
- семеен кодекс
- конституцията - нормите на семейните отношения
- международните договори - конвенцията за правата на детето, европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, конвенцията за премахване на всички форми на дискриманиция на жените, хакската конвенция за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване, хакската конвенция за компетентността, приложимото право признаването и сътрудничество във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на детето - 1996г., европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителските права и възстановяване на родитеоските права, която съдържа международни и еднаквени правила относно принудителното осъществяване на родителски права.
- регламент 2201/2003 на еропейската общност, приет от нейния съвет на 27.11.2003, относно признаването изпълнението на брачни дела и делата свързнаи с юридическа отговорнсот. -регламент 4/2009 на европейската общност, приет от нейния съвет на 18.12.2008, отнносно компетентността на проиложимото право за признаването и изпълнението на съдебни решения и в областта на издръжката.
Благодаря (3)
Яна Калинова
От: Яна Калинова
Висше училище: УНСС
03.09.2020, 11:53
И други :)
Благодаря (2)
Уляна Георгиева
От: Уляна Георгиева
Висше училище: Русенски Университет - Ангел Кънчев
03.09.2020, 15:23
Семейните отношения в РБ се уреждат със СК – СК и Конституцията са основните източници на семейното право.

СК урежда и семейните отношения с международен елемент.Семейните отношения се уреждат въз основа на следните принципи:

●Закрила на брака и семейството от държавата и обществото.

●Равноправие на мъжа и жената.

●Доброволност и трайност на брачния съюз като основа на семейството.

●Всестранна защита на децата.

●Равенство на родените в брака, извън брака и на осиновените деца.

●Зачитане на личността.

●Грижа и подкрепа между членовете на семейството.Основни функции на семейството са:

■Раждане, отглеждане и възпитаване на децата.

■Осигуряване на възможности за развитие на способностите на членовете на семейството и на условия за изпълнение на трудовите и обществените задължения на членовете на семейството.

■Създаване на отношения, основани на уважение, привързаност и дружба, общи усилия и взаимна отговорност за неговото развитие.

■Полагане на грижи и подпомагане (морално и материално) на възрастните, болните и нетрудоспособните членове на семейството.

Обществото и държавата осигуряват необходимите условия за развитие на семейството, насърчават раждаемостта, защитават и поощряват майчинството и подпомагат родителите в отглеждането и възпитанието на децата. Полагат грижи за подготовката на младите хора за брачен живот.
Благодаря (1)