Раздел
Въпрос

Въпрос

Последни материали

Виделин ЦонковВиделин Цонков
Студент
Сподели нов файл на тема » Металорежещи машини « в научна област » Инженерство - Общо «
Виделин ЦонковВиделин Цонков
Студент
Сподели нов файл на тема » Оразмеряване на прътова конструкция « в научна област » Инженерство - Общо «
Виделин ЦонковВиделин Цонков
Студент
Сподели нов файл на тема » Металорежещи машини « в научна област » Инженерство - Общо «

Последни въпроси

А ИА И
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Синтаксис сбе« в научна област »Български език и литература«
Кадер ИззетоваКадер Иззетова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Неврология« в научна област »Медицина«
Мария ГеоргиеваМария Георгиева
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Неонатология« в научна област »Медицина«
Тук можете да помогнете на Ваш колега. Отговорът с най-много благодарности се счита за най-добър. Важно е да си помагаме!
Зададен от:
Денис Кисимов
Студент
Отговори: 2
Преглеждания: 1402
13.11.2017, 20:48
Курсова работа
Научна област: Програмиране и програмни езици
Дисциплина: Увод в Програмирането C++
Висше училище: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Имам нужда от помощ. Ако някой може да ми помогне ще съм благодарен!
Задача 2. Конзолно приложение (без въвеждане от конзолата – евентуално с масиви с фиксирани в приложението данни) .
В един университет се прави малка програмка за работа със списък от студенти. Всеки студент се описва с име, факултетен номер и среден успех. Изведете информация за: всички студенти; студенти, които имат среден успех над 4.50; студентите с максимален и минимален успех; средно-аритметично на средните успехи за студентите със среден успех над 5.

Ваш колега има нужда от файл?

Можете да споделяте учебни материали директно в платформата! Така те ще бъдат полезни и за други Ваши колеги. След като споделите файл, Вие можете да поставите линк към него, като отговор на въпроса. Благодарим Ви!


ВНИМАНИЕ!
Предлагането на платени услуги за изготвяне/предоставяне на материали е и винаги е било забранено в платформата! Нарушението на това правило ще води до деактиваране на профила.

Добромир Стефанов
От: Добромир Стефанов
Висше училище: Технически университет
14.11.2017, 11:50
Може да направиш клас Студент (class Student), в който ще пазиш id на студента (int), name (string), фак. номер (string - защото може да започва с 0), avMark (double - пазим средния успех с floating point). Щом не се изисква въвеждане от конзолата, предполагам, че информацията ще си я вкарал вече ръчно (hard code-нал) и ще ти остане само да добавиш всички студенти в масив и да го обходиш.

На всяко обхождане ще правиш проверка за max, min успех спрямо текущия студент и ще извеждаш информация (или ще пазиш в друг масив, студенти с успех повече от 4.50).

Средния успех ще го сметнеш в същия цикъл: Като преди това декларираш променлива avMarkAll = 0 (или подобно име от тип double) и сумираш в цикъла всички оценки в променливата, като ти остава после само да разделиш на броя на студентите, така ще имаш среден успех (Пример: аvMarkAll /= {count_of_the_students}.

Това което трябва да знаеш е:
- Как се прави обект в C++?
- Как се добавя обект в масив?
- Как да обходим масив от обекти и да вземем дадено property (характеристика на даден обект)?
- Другото е правя логика за min, max и avverage mark.

Ако ти трябва повече информация може да пишеш тук.
Благодаря (2)
Лазар Пендов
От: Лазар Пендов
Висше училище: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
19.11.2017, 15:01
Виждам условие на задача, но не и обяснение какво точно не разбираш, т.е. няма въпрос.
Иначе ето така стандартно се решава задачата:
1. Създаваш структура (struct, а не class, защото е по-просто) с трите полета:
- име (string или масив от char вероятно с фиксиран максимален размер)
- факултетен номер (въпреки, че на пръв поглед е число, най-често се прави с масив от char с 10 елемента)
- среден успех (най-добре double)
2. Правиш масив от тази структура (вероятно с фиксиран максимален размер). В него или въвеждаш конкретно зададени в кода на програмата данни (както ти го пише в условието) или даваш възможност на потребителя елемент по елемент да въвежда данните (по принцип така се прави стандартно).
3. Изброените справки се правят просто с цикъл, с който превърташ масива от структури елемент по елемент.
- За извеждане на всички студенти на всяка итерация просто изписваш данните за поредния студент.
- Извеждането на тези със среден успех над 4.50 става като при всяка итерация проверяваш дали текущия елемент отговаря на това условие. Ако да, го извеждаш.
- Другото условие изисква да направиш проверка за над 5.00, но целта тук не е да изведеш студентите на екрана. Когато това условие е изпълнено просто трябва да добавяш поредната оценка към променлива, която си планирал за сумата (първоначално равна на нула) и единица към променлива планирана за брояч (първоначално равна на нула). След превъртането на всички елементи просто разделяш променливата за сума на тази за брояч (т.е. делиш успеха на конкретните студенти на броя им) и извеждаш резултата на екрана.

Нужни знания: условни конструкции, цикли, масиви, структури
Задачата е стандартна. Ако търсиш учебник, потърси някакъв за подготовка за кандидат-студентски изпит като частите за сортиране може да ги прескочиш.

П.П.:
Задачата не изисква обектноориентирано програмиране. Не обърквайте човека. Все пак това е Увод в програмирането
Благодаря (3)