Раздел
Въпрос

Въпрос

Последни материали

Таня БадеваТаня Бадева
Студент
Сподели нов файл на тема » РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ПАТОЛОГИЧНА ФИЗИОЛОГИЯ « в научна област » Медицина «
Женя ТерзиеваЖеня Терзиева
Студент
Сподели нов файл на тема » Науката дидактика « в научна област » Педагогика «
Ива ПетраковаИва Петракова
Студент
Сподели нов файл на тема » Емоционалната интелигентност - Даниъл Голман « в научна област » Психология «

Последни въпроси

Зелиха МустафаЗелиха Мустафа
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »ДП, ВБ2, СГ при болни с хирургични увреждания и Социално и здравно законодателство« в научна област »Медицина«
РАЙНА АТАНАСОВАРАЙНА АТАНАСОВА
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Нормотворчество« в научна област »Право«
Йорданка ПейчеваЙорданка Пейчева
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Игрово взаимодействие« в научна област »Педагогика«
Тук можете да помогнете на Ваш колега. Отговорът с най-много благодарности се счита за най-добър. Важно е да си помагаме!
https://ezda.bg
Зададен от:
Клаудия Енева
Студент
Отговори: 2
Преглеждания: 2832
30.01.2017, 12:53
Моларна маса
Научна област: Биологически науки
Дисциплина: Неорганична химия
Висше училище: Бургаски университет "Проф.Асен Златаров"

При накаляване MgCO3 се разлага на MgO i CO2. Какво количество CO2 ще се получи при разлагане на 2 килограма MgCO3?

Ваш колега има нужда от файл?

Можете да споделяте учебни материали директно в платформата! Така те ще бъдат полезни и за други Ваши колеги. След като споделите файл, Вие можете да поставите линк към него, като отговор на въпроса. Благодарим Ви!
Адриан Димитров
От: Адриан Димитров
Висше училище: Русенски Университет - Ангел Кънчев
30.01.2017, 16:11
1043,94 грама, според онлайн калкулатор :D
Снимка (2) 
Благодаря (0)
Красен Тонев
От: Красен Тонев
Висше училище: Медицински университет
03.02.2017, 07:45
При накаляване на MgCO3 той се разлага до MgO и CO2 по уравнението:
MgCO3 ---> MgO + CO2
От зададената в условието маса на MgCO3 може да се изчисли количеството вещество:
n(MgCO3)= m(MgCO3)/ M(MgCO3)= (2kg) / (84,32 g/mol) = (2000 g) / (84,32 g/mol) = 23,7192 mol
Тъй като стехеометричните коефициенти на MgCO3 и CO2 в уравнението са единици, то следва че n(MgCO3) : n(CO2) = 1:1, т.е. n(CO2) = n(MgCO3)
n(CO2)= 23,7192 mol
Отново използвайки връзката между количество вещество, маса и моларна маса, може да се изчисли масата на отделения CO2:
n(CO2) = m(CO2)/M(CO2)
m(CO2) = n(CO2) * M(CO2) = (23,7192 mol) * (44,01 g/mol) = 1043,8820 g

Разликата с вече посочения отговор се дължи на закръглянето при определянето на количеството вещество (закръглял съм до 4ти знак), каквото закръгляне не се прави в онлайн калкулатора.
Реших да напиша решението, ако евентуално искаш да видиш и начина, по който се достига до отговора.
Благодаря (1)