Раздел
Въпрос

Въпрос

Последни материали

Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Влияние върху икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс « в научна област » Икономика «
Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Пречиствателна станция - изчисления на производителност, оразмеряване « в научна област » Архитектура и строителство «
Анелия ДерневаАнелия Дернева
Студент
Сподели нов файл на тема » Качествени показатели на природните води, методи и съоражения за пречистване. К « в научна област » Строителство «

Последни въпроси

Светла МариноваСветла Маринова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Обща финансова теория« в научна област »Икономика«
Зелиха МустафаЗелиха Мустафа
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »СГРИТ« в научна област »Медицина«
Йоана ПетроваЙоана Петрова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Обща и възрастова психология« в научна област »Психология«
Тук можете да помогнете на Ваш колега. Отговорът с най-много благодарности се счита за най-добър. Важно е да си помагаме!
Зададен от:
Маргарита Димова
Студент
Отговори: 2
Преглеждания: 176
30.05.2021, 21:15
Помощ за курсова задача по ООП
Въпрос към: Русенски Университет - Ангел Кънчев
Дисциплина: ООП

Здравейте приятели! Имам малко нужда от помощ за решаването на една задача.

Класификацията да се продължи поне на още две нива. Да се състави йерархия от класове, отразяваща
създадената класификация. Да се декларират съответните класове, като всеки клас, с излючение на
базовия, да имат поне по 2 собствени атрибута.

Да се дефинира виртуална функция, която извежда характеристиките на обект от всеки клас на
йерархията. Във функцията main да се изгради масив от обекти от произволни класове в йерархията. Да
се разработи функция, която обхожда масива и извежда информация за признаците на включените в него
обекти.

Декларациите на всеки клас от йерархията да бъдат оформени в отделни заглавни (.h) файлове.
Дефинициите на всеки клас и функцията “main” да бъдат оформени в отделни модули (.cpp файлове).
Във всички файлове, съдържащи дефинициите на класовете и функцията “main”, чрез директивата
#include да се включат съответните заглавни файлове, съдържащи декларациите на класовете. Да се
създаде проект, състоящ се от създадените модули.

Обяснителната записка (в Word формат) трябва да съдържа заданието, схема на наследяване на
класовете (с имена от кода на програмата), пълно описание на декларираните класове от първо и второ
ниво (съгласно шаблона по-долу), и код на програмата - всички заглавни файлове (.h) и модули (.cpp).
Screen Shot (копие/снимка на екрана) от изпълнението на програмата, доказващ нейната
работоспособност.
Снимка (4)

Ваш колега има нужда от файл?

Можете да споделяте учебни материали директно в платформата! Така те ще бъдат полезни и за други Ваши колеги. След като споделите файл, Вие можете да поставите линк към него, като отговор на въпроса. Благодарим Ви!
Денислав Златев
От: Денислав Златев
Висше училище: Русенски Университет - Ангел Кънчев
02.06.2021, 08:17
Мога само с моята да помогна.
Снимка (2) 
Благодаря (0)
Денислав Златев
От: Денислав Златев
Висше училище: Русенски Университет - Ангел Кънчев
02.06.2021, 08:18
Втора страница
Снимка (2) 
Благодаря (0)