Раздел
Въпрос

Въпрос

Последни материали

Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Теория на възпитанието « в научна област » Педагогика «
Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Картинен речник на френски език « в научна област » Език - Френски «
Анонимно споделянеАнонимно споделяне
Студент
Сподели нов файл на тема » Организационно поведение Панайотов « в научна област » Психология «

Последни въпроси

Франческа ХристоваФранческа Христова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Медицина« в научна област »Медицина«
Диди ГДиди Г
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Фармакогнозия« в научна област »Фармация«
Васил ПарушевВасил Парушев
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Механика« в научна област »Транспорт, корабоплаване и авиация«
Тук можете да помогнете на Ваш колега. Отговорът с най-много благодарности се счита за най-добър. Важно е да си помагаме!
<p>Парти Маркет - Онлайн магазин за парти аксесоари</p>
Зададен от:
Жени Пенкова
Студент
Отговори: 4
Преглеждания: 722
27.01.2021, 12:28
Задача
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Теория на вероятностите
Висше училище: УНСС

Ако някой може да помогне, ще съм много благодарна! :)
В социологическа анкета са анкетирани 500 студента от УНСС. Вроятността за всеки от анкетираните да не отговори на зададения въпрос е 0,004. да се пресметне приблизително вероятността броят на не отговорилите на въпроса да е точно 3.

Ваш колега има нужда от файл?

Можете да споделяте учебни материали директно в платформата! Така те ще бъдат полезни и за други Ваши колеги. След като споделите файл, Вие можете да поставите линк към него, като отговор на въпроса. Благодарим Ви!


ВНИМАНИЕ!
Предлагането на платени услуги за изготвяне/предоставяне на материали е и винаги е било забранено в платформата! Нарушението на това правило ще води до деактиваране на профила.

Ивелин Пейчев
От: Ивелин Пейчев
Висше училище: Технически Университет
20.01.2021, 11:21
https://www.mathwarehouse.com/probability/independent-events/multiple-trials/probability-of-exactly-n-times.php
Благодаря (1)
Николай Нанев
От: Николай Нанев
Висше училище: Русенски Университет - Ангел Кънчев
20.01.2021, 20:09
P(A) = n(A) / n -> P(A) = 3 / 500 = 0,006
P(A) -> вероятност
n(A) -> брой сполучливи опити ( в случая брой неотговорили на анкетата )
n -> опити ( брой анкетирани студенти )
Снимка (2) 
Благодаря (2)
Георги Спасов
От: Георги Спасов
Висше училище: Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
21.01.2021, 14:04
(0.004)^3 . (0.996)^497 . 500.499.498
Първото е, че трима са отговороли невярно, второто, че останалите са отговорили вярно, а 500.499.498 е заради различните възможности кои точно хора са отговорили невярно. 0.006 е категорично неверен отговор, защото не взема предвид каква е вероятността за грешен отговор при задаване - задачата не е от този тип класическа вероятност където всички варианти са еднакво вероятни и имаме 3 благоприятни от 500 възможни.
Благодаря (2)
Крум Куков
От: Крум Куков
Висше училище: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
22.01.2021, 13:52
Имаме вероятност за верен отговор: P(вярно)=0.996 и P(грешно)=0.004.Тогава за да имаме 3 грешни и 497 верни отговора е необходимо да умножим двете вероятности на съответните степени.Така получаваме P(крайна)=(0.004)^3*(0.996)^497
Благодаря (3)