Видео канал
Инвестиции

Инвестиции

Препоръчани уроци

Висша математика 1-ва частВисша математика 1-ва част
Висша математика 2-ра частВисша математика 2-ра част
Висша математика 3-та частВисша математика 3-та част
Тук можете да разгледате добавените видео уроци в раздел » Ценни книжа и акции « на канал » Инвестиции «
Публикации в раздела (11)
Урок 26 - Краткосрочни ценни книжа
Урок 26 - Краткосрочни ценни книжа
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 27 - Съкровищна менителница
Урок 27 - Съкровищна менителница
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 28 - Търговска полица
Урок 28 - Търговска полица
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 29 - Оценка на акции. Метод на счетоводната стойност
Урок 29 - Оценка на акции. Метод на счетоводната стойност
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 30 - Метод на вътрешна стойност
Урок 30 - Метод на вътрешна стойност
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 31 - Метод за оценка на капиталовите активи
Урок 31 - Метод за оценка на капиталовите активи
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 32 - Вътрешна стойност на акция и CAPM модел
Урок 32 - Вътрешна стойност на акция и CAPM модел
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 33 - Модел на капитализация на доходите
Урок 33 - Модел на капитализация на доходите
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 34 - Модел на капитализация на доходите 2
Урок 34 - Модел на капитализация на доходите 2
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 35 - Модел на отношението цена и печалба
Урок 35 - Модел на отношението цена и печалба
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 36 - Метод на капитализация на доходите. Свръхразстеж на дивидента
Урок 36 - Метод на капитализация на доходите. Свръхразстеж на дивидента
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател