Видео канал
Инвестиции

Инвестиции

Последни въпроси

Габриела АлександроваГабриела Александрова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »МОБЕЛ в НУ - Русенски университет« в научна област »Педагогика«
Мария ИвайловаМария Ивайлова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Неонатология« в научна област »Медицина«
Вили МомчиловаВили Момчилова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Начална училищна педагогика« в научна област »Педагогика«

Препоръчани уроци

Висша математика 1-ва частВисша математика 1-ва част
Висша математика 2-ра частВисша математика 2-ра част
Висша математика 3-та частВисша математика 3-та част
  Разгледайте създадените до момента видео уроци по Инвестиции ... още сега! С Вашата подкрепа ще създадем още много уроци по най-различни дисциплини.
  <p>Парти Маркет - Онлайн магазин за парти аксесоари</p>
  Заглавие: Инвестиции
  Споделено от: Студентската мрежа
  Научна област: Икономика
  Описание:
  Помогнете си с видео уроци по дисциплина „Инвестиции”! Тя дава базови умения относно методите, необходим при оценяването на финансови и реални активи. Продължителността е 8 часа.

  Тази дисциплина представя фундаменталните знания за времевата стойност на парите, оценяването на паричните потоци, базовите характеристики на инвестиционните инструменти, моделите за оценка на доходността и риска на инвестиционните проекти.

  Ще бъдат разгледани следните теми:

  Урок 1 - Бъдеща стойност на инвестицията
  Урок 2 - Период на инвестицията
  Урок 3 - Анюитет
  Урок 4 - Лихвеният процент на инвестиция
  Урок 5 - Сегашна стойност на обикновен анюитет
  Урок 6 - Лихви и лихвени доходи
  Урок 7 - Инвестиционни проекти
  Урок 8 - Оценка на чисти оборотни капитали
  Урок 9 - Недисконтни методи
  Урок 10 - Бъдеща стойност на инвестиция 2
  Урок 11 - Сегашна стойност на инвестиция 2
  Урок 12 - Брой периоди и лихва на инвестиция
  Урок 13 - Бъдеща и сегашна стойност на обикновен анюитет
  Урок 14 - Инвестиционни и оперативни потоци
  Урок 15 - Период на изплащане
  Урок 16 - Дисконтни методи. Чиста сегашна стойност
  Урок 17 - Чиста сегашна стойност при неравни потоци
  Урок 18 - Чиста сегашна стойност при равни потоци. Сравнение
  Урок 19 - Вътрешна норма на възвръщаемост
  Урок 20 - Вътрешна норма на възвръщаемост при неравни потоци
  Урок 21 - Модифицирана вътрешна норма на възвръщаемост
  Урок 22 - Модифицирана вътрешна норма на възвръщаемостпри неравни потоци
  Урок 23 - Индекс на рентабилност при инвестиционни проекти
  Урок 24 - Индекс на рентабилност при инвестиционни проекти 2
  Урок 25 - Период на изплащане чрез дисконт
  Урок 26 - Краткосрочни ценни книжа
  Урок 27 - Съкровищна менителница
  Урок 28 - Търговска полица
  Урок 29 - Оценка на акции. Метод на счетоводната стойност
  Урок 30 - Метод на вътрешна стойност
  Урок 31 - Метод за оценка на капиталовите активи
  Урок 32 - Вътрешна стойност на акция и САРМ модел
  Урок 33 - Модел на капитализация на доходите 1
  Урок 34 - Модел на капитализация на доходите 2
  Урок 35 - Модел на отношението цена и печалба
  Урок 36 - Метод на капитализация на доходите. Свръхразстеж на дивидента
  Урок 37 - Текуща доходност на облигацията
  Урок 38 - Облигации. Цена и купон на облигации
  Урок 39 - Доходност при притежание на облигация
  Урок 40 - Доходност при притежание на облигация 2
  Урок 41 - Доходност на облигация до падежа
  Урок 42 - Доход до падежа преди и след данъци
  Урок 43 - Риск на облигации.Дюрация на Макоули
  Урок 44 - Дюрация на Макоули 2
  Урок 45 - Модифицирана дюрация
  Урок 46 - Конвекситет
  Урок 47 - Конвекситет при полугодишни лихвени плащания
  Урок 48 - Риск и доходност. Историческа и вероятностна доходност
  Урок 49 - Риск на един актив
  Урок 50 - Портфейлна доходност и риск
  Урок 51 - Портфейлно изпълнение. Показатели за ефективност. Индекс на Дженсън

  Последни отзиви

  Този видео курс е нов и все още няма отзиви към него.