Видео канал
Инвестиции

Инвестиции

Препоръчани уроци

Висша математика 1-ва частВисша математика 1-ва част
Висша математика 2-ра частВисша математика 2-ра част
Висша математика 3-та частВисша математика 3-та част
Тук можете да разгледате добавените видео уроци в раздел » Риск, портфейл и облигации « на канал » Инвестиции «
Публикации в раздела (15)
Урок 37 - Текуща доходност на облигацията
Урок 37 - Текуща доходност на облигацията
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 38 - Облигации. Цена и купон на облигации
Урок 38 - Облигации. Цена и купон на облигации
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 39 - Доходност при притежание на облигация
Урок 39 - Доходност при притежание на облигация
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 40 - Доходност при притежание - Сравнение
Урок 40 - Доходност при притежание - Сравнение
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 41 - Доходност на облигация до падежа
Урок 41 - Доходност на облигация до падежа
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 42 - Доход до падежа преди и след данъци
Урок 42 - Доход до падежа преди и след данъци
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 43 - Риск на облигации.Дюрация на Макоули
Урок 43 - Риск на облигации.Дюрация на Макоули
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 44 - Дюрация на Макоули
Урок 44 - Дюрация на Макоули
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 45 - Модифицирана дюрация
Урок 45 - Модифицирана дюрация
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 46 - Конвекситет
Урок 46 - Конвекситет
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 47 - Конвекситет при полугодишни лихвени плащания
Урок 47 - Конвекситет при полугодишни лихвени плащания
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
Урок 48 - Риск и доходност. Историческа и вероятностна доходност
Урок 48 - Риск и доходност. Историческа и вероятностна доходност
Тип: Видео урок
Лектор: Преподавател
  • 1
  • 2