Видео канал
Математическа статистика

Математическа статистика

Последни въпроси

Десислава ГеоргиеваДесислава Георгиева
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Основи на числените методи« в научна област »Висша математика«
Ивелина ГригороваИвелина Григорова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Методика на обучението по математика« в научна област »Педагогика«
Марина МариноваМарина Маринова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Философия« в научна област »Медицина«

Препоръчани уроци

Висша математика 1-ва частВисша математика 1-ва част
Висша математика 2-ра частВисша математика 2-ра част
Висша математика 3-та частВисша математика 3-та част
  Разгледайте създадените до момента видео уроци по Математическа статистика ... още сега! С Вашата подкрепа ще създадем още много уроци по най-различни дисциплини.
  https://www.studentite.bg/Video-Uroci-123
  Заглавие: Математическа статистика
  Споделено от: Студентската мрежа
  Научна област: Икономика
  Описание:
  Помогнете си с учебната дисциплина „Математическа статистика”! Видео уроците в тази дисциплина са подходящи за машинно технологични и транспортни факултети. Тя постепенно ще бъде допълвана с нови теми.

  Покрити теми до момента:

  Асимптотична формула на Поасон
  Биномна вероятност
  Въведение в стастистически хипотези за нормално разпределение
  Гранични теореми в теорията на вероятностите
  Доверителен интервал на дисперсията
  Доверителен интервал на коефициента на вариация
  Елементи на комбинаториката - Теория и примери
  Закон на Поасон
  Интегрална теорема на Моавър - Лаплас
  Интервална оценка - доверителен интервал
  Класическа вероятност
  Непрекъсната случайна величина
  Нормален закон на разпределение
  Определянe на необходимия брой наблюдавани случаи
  Показателен закон на разпределение
  Проверка за равенство на ред от дисперсии с еднакви обеми
  Проверка за равенство на ред от дисперсии с различни обеми
  Проверка на хипотеза за груби грешки при измерването
  Проверка на хипотеза за дисперсия
  Проверка на хипотеза за логаритмично нормален закон на разпределение
  Проверка на хипотеза за нормален закон на разпределение
  Проверка на хипотеза за равенство на две дисперсии
  Проверка на хипотеза за равенство на две средни стойности
  Проверка при известно средно квадратично отклонение
  Проверка при неизвестно средно квадратично отклонение
  Първична обработка на статистически материал
  Случайна величина
  Случайно събитие - Теория
  Статистически оценки на параметрите на нормално разпределение
  Точкови статистически оценки
  Условна вероятност
  Формула за пълна вероятност, формула на Бейс
  Хипотеза за равенство на две математически очаквания

  Последни отзиви

  Този видео курс е нов и все още няма отзиви към него.