Видео канал
Основи в математиката

Основи в математиката

Последни въпроси

Габриела АлександроваГабриела Александрова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »МОБЕЛ в НУ - Русенски университет« в научна област »Педагогика«
Мария ИвайловаМария Ивайлова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Неонатология« в научна област »Медицина«
Вили МомчиловаВили Момчилова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Начална училищна педагогика« в научна област »Педагогика«

Препоръчани уроци

Висша математика 1-ва частВисша математика 1-ва част
Висша математика 2-ра частВисша математика 2-ра част
Висша математика 3-та частВисша математика 3-та част
  Разгледайте създадените до момента видео уроци по Основи в математиката ... още сега! С Вашата подкрепа ще създадем още много уроци по най-различни дисциплини.
  <p>Парти Маркет - Онлайн магазин за парти аксесоари</p>
  Заглавие: Основи в математиката
  Споделено от: Студентската мрежа
  Научна област: Висша математика
  Описание:
  Уроците в този раздел ще Ви помогнат да си припомните нужния материал от средното образование, за да може по-лесно да го надградите.

  Продължителност: Над 40 часа.

  Покрити теми до момента:

  Аритметична и геометрична прогресия
  Аритметична прогресия
  Биквадратно уравнение
  Геометрична прогресия
  Геометрия - Въведение
  Двустенен ъгъл
  Действия с рационални числа
  Дефиниционно множество на функция ДМ
  Дробно рационални неравенства
  Дробно рационални уравнения
  Изобразяване на числвата върху числовата ос. Числови интервали
  Ирационални неравенства и уравнения
  Ирационални уравнения
  Квадратни неравенства
  Квадратно уравнение и функция
  Корени
  Корени - Събиране и изваждане
  Косинусова теорема
  Кръгов конус
  Кръгов цилиндър
  Линейна функция, уравнение и неравенство
  Лице на многоъгълник
  Лице на пoвърхнина на пресечена пирамида
  Лице на повърхнина и обем на прав кръгов цилиндър
  Лице на повърхнина на пирамида
  Лице на повърхнина на прав и пресечен конус
  Лице на повърхнина на призма
  Лице на сфера
  Логаритмични неравенства
  Логаритмични уравнения
  Логаритмуване и антилогаритмуване
  Логаритъм от число
  Медиана, квантил и критична точка на сл. величина
  Метод на пълната математическа индукция
  Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник
  Метрични равенства на отсечка в окръжност
  Нули на полином
  Нютонов бином
  Обем на кълбо
  Обем на пирамида
  Обем на прав кръгов конус
  Обем на пресечена пирамида
  Обем на призма
  Обратни тригонометрични функции
  Окръжност
  Отношение, пропорция и процент
  Пирамида и равнина
  Подобни триъгълници
  Показателни неравенства
  Показателни уравнения
  Полиноми - Въведение
  Правило на Хорнер
  Пресечен конус
  Призма и равнина
  Разлагане на квадратния и биквадратния тричлен
  Сбор и разлика от тригонометрични функции
  Свойства на успоредните сечения на пирамида
  Синусова теорема
  Системи линейни уравнения и неравенства
  Системи уравнения от втора и по-висока степен
  Тригонометрични уравнения
  Тригонометрични функции на остър и произволен ъгъл
  Тригонометрични функции на сбор и разлика от ъгли
  Триъгълник
  Формули на Виет
  Цели рационални неравенства
  Цели рационални уравнения
  Четириъгълник
  Числови множества
  Числови характеристики
  Числови характеристики на биномно разпределение ДСВ
  Числови характеристики на дискретна сл. величина
  Числови характеристики на непрекъсната сл. величина
  Ъгъл между права и равнина

  Последни отзиви

  Ивелина Станоева
  Име: Ивелина Станоева
  Висше училище: Университети извън България
  Срахотно! Успях да си припомня всичко важно. Има какво още да се желае откъм самия звук на уроците... но това в случая не е най-важното. Помогнаха ми много!
  Станимир Андонов
  Име: Станимир Андонов
  Висше училище: Тракийски университет
  Без ТОЧНО тези уроци бях за никъде...! Много добре сте направили с този подготвителен курс.
  Стела Георгиева
  Име: Стела Георгиева
  Висше училище: Бургаски свободен университет
  Помогнаха ми видео уроците. Благодаря ви за което!
  Изпрати отзивВиж повече