Абонирани (8521)

Николет ТрайковаГабриела Милановасилвия петроваРалица СлавчеваТеодора ПапуловаПетя ИвановаГеорги СъбевВенцислав Николаев ДимитровСтоян МилушевБейхан МехмедовНиколай КазаковРенета Тодорова
Всички

Препоръчани уроци

Висша математика 1-ва частВисша математика 1-ва част
Висша математика 2-ра частВисша математика 2-ра част
Висша математика 3-та частВисша математика 3-та част
Тук можете да разгледате всички споделени от потребителите учебни материали към област » Висша математика «. Споделяйте, за да си помагаме!
Помогнете на Вашите колеги, като споделяте помощни материали в платформата. Свалянето им е и винаги ще бъде напълно безплатно!
Последни материалиСтатистика:
Учебник по ВМ3
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша математика 3
Тип файл: Книга или учебник
Сваляния: 137
Коментари: 0
Благодаря: 12
Множества и операции с тях
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша математика
Тип файл: Тема
Сваляния: 88
Коментари: 0
Благодаря: 7
Математически средства за моделиране на масиви от експериментални данни
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша математика
Тип файл: Тема
Сваляния: 17
Коментари: 0
Благодаря: 1
Комбинаторни количествени методи
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша математика
Тип файл: Тема
Сваляния: 25
Коментари: 0
Благодаря: 1
Декартово произведение на множества
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша математика
Тип файл: Тема
Сваляния: 47
Коментари: 0
Благодаря: 1
Елементи от теория на вероятностите
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша математика
Тип файл: Тема
Сваляния: 71
Коментари: 0
Благодаря: 3
Двойственост в линейното опимиране
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша математика
Тип файл: Тема
Сваляния: 13
Коментари: 0
Благодаря: 1
Ръководство за решаване на задачи по ЛААГ
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Линейна алгебра и аналитична геометрия
Тип файл: Лекция
Сваляния: 284
Коментари: 0
Благодаря: 20
Precalculus with CalcChat and CalcView
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Precalculus
Тип файл: Книга или учебник
Сваляния: 25
Коментари: 0
Благодаря: 2
Числени методи - лекционен курс
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Числени методи
Тип файл: Книга или учебник
Сваляния: 68
Коментари: 0
Благодаря: 7
Висша математика 3 част
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша математика 3 част
Тип файл: Книга или учебник
Сваляния: 253
Коментари: 0
Благодаря: 17
Приложение на матрици и системи линейни уравнения в икономиката
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша математика Първа част
Тип файл: Реферат
Сваляния: 191
Коментари: 0
Благодаря: 7
Таблици за интегриране и диференциране
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша Математика
Тип файл: Решени задачи
Сваляния: 671
Коментари: 0
Благодаря: 24
Определен интеграл, функция на две променливи, обикновени диференциални уравнени
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша математика 3
Тип файл: Книга или учебник
Сваляния: 422
Коментари: 0
Благодаря: 16
Диференциално и интегрално смятане
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша математика 2
Тип файл: Книга или учебник
Сваляния: 463
Коментари: 0
Благодаря: 33
Аналитична геометрия
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша математика 1
Тип файл: Книга или учебник
Сваляния: 385
Коментари: 0
Благодаря: 20
Линейна алгебра
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Висша математика 1
Тип файл: Книга или учебник
Сваляния: 381
Коментари: 0
Благодаря: 26
Виша математика
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Приложна математика
Тип файл: Лекция
Сваляния: 129
Коментари: 0
Благодаря: 2
Учебно помагало по Приложна Математика
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Приложна математика
Тип файл: Книга или учебник
Сваляния: 360
Коментари: 0
Благодаря: 16
решени задачи по Математически анализ 2
Научна област: Висша математика
Дисциплина: Компютърни Науки
Тип файл: Решени задачи
Сваляния: 411
Коментари: 0
Благодаря: 15
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4