Раздел
Сваляне на файл

Сваляне на файл

Последни въпроси

Елена ТатароваЕлена Татарова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Приобщаващо образование« в научна област »Български език и литература«
Татяна ПренероваТатяна Пренерова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »ПНУП« в научна област »Педагогика«
Атанасиа СтамоваАтанасиа Стамова
Студент
Имам нужда от помощ по дисциплина »Микробиология« в научна област »Медицина«

Последни материали

Татяна ПренероваТатяна Пренерова
Студент
Сподели нов файл на тема » педагогическа психология « в научна област » Психология «
Татяна ПренероваТатяна Пренерова
Студент
Сподели нов файл на тема » възрастова психология « в научна област » Психология «
Христина ГеоргиеваХристина Георгиева
Студент
Сподели нов файл на тема » Девиантно поведение и социална интеграция « в научна област » Педагогика «
Тук можете безплатно (след регистрация) да свалите помощен материал, споделен от ваши колеги. Препоръчително е да проверите сваления файл с антивирусна програма.
https://ezda.bg
Споделено от:
Анонимно споделяне
Анонимно споделяне
Сваляния: 48
Коментари: 0
Благодаря: 1
29.02.2016, 14:21
Съвкупни разходи,Обхват на Макроикономиката
Висше училище: Русенски Университет - Ангел Кънчев
Научна област: Икономика
Дисциплина: Макроикономика
Тип файл: Лекция
Файлов формат: .RAR

Лекции по макроикономика:

Съдържание:
1. Обхват на Макроикономиката. Макроикономически проблеми, цели и инструменти.
2. Индикатори за равнището на икономическата активност. Макроикономически
кръгооборот. БВП.
3. Измерване на БВП. Номинален и реален БВП. Макроикономическо благосъстояние.
4. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане и техните криви.
5. Класическият и кейнсианският подход за определяне обема на производството.
6. Компоненти на ст. разходи за лично потребление и спестявания. Функции на
потреблението и спестяването.
7. Макроикономическо равновесие - Кейнсиански модел.
8. Същност и характеристика на икономическия цикъл.
9. Измерване и прогнозиране на икономическия цикъл.
10. Проблемът за цикличността в икономическата теория. Антикризисна политика.
11. Заетост и безработица. Същност и измерване на безработицата.
12. Причини и форми на безработицата. Концепцията за "пълна заетост".
13. Същност, измерване и видове инфлация.
14. Причини за инфлацията - теоретични дискусии.
15. Последици от инфлацията и стабилизационна политика.
16. Държавен бюджет. Бюджетни разходи. Бюджетен дефицит и държавен дълг.
17. Фискална политика - същност и цели. Дискреционна фискална политика.
18. Недискреционна фискална политика. Вградени стабилизатори. Финансова политика,
ориентирана към предлагането.
19. Пари. Измерване на паричното предлагане. Монетарни агрегати.
20. Търговски банки и техните операции.
21. Търсене и предлагане на пари, равновесие на паричния пазар.
22. Централна банка. Независимост на централната банка. Функции.
23. Основни инструменти и механизми на монетарната политика.
24. Икономически растеж - същност и показатели. Моделиране на производството.
25. Фактори на икономическия растеж. Държавно регулиране на растежа.
26. Роля на международната търговия. Икономически основи. Търговски бариери.
27. Търговски и платежен баланс.
28. Международна валутна система. Валутен пазар и валутен курс.
Нужна е регистрация!

Информация за авторски права

Платформата не носи отговорност за авторските права и съдържанието на споделените в нея учебни материали. Ако споделен учебен материал нарушава Вашите авторски права се свържете с нас незабавно.
Подобни файловеСтатистика:
ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ПО КАЧЕСТВОТО ПО ISO 9001:2000
Научна област: Икономика
Дисциплина: ЕМСК
Тип файл: Лекция
Сваляния: 1
Коментари: 0
Благодаря: 0
Промени в икономиката на страните-членки на ЕС
Научна област: Икономика
Дисциплина: Икономика на предприятието
Тип файл: Лекция
Сваляния: 0
Коментари: 0
Благодаря: 0
Теми по бизнес комуникации
Научна област: Икономика
Дисциплина: Бизнес комуникации
Тип файл: Лекция
Сваляния: 32
Коментари: 0
Благодаря: 2
СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Научна област: Икономика
Дисциплина: ЕМСК
Тип файл: Лекция
Сваляния: 3
Коментари: 0
Благодаря: 0
Управление на продажбите
Научна област: Икономика
Дисциплина: Маркетинг
Тип файл: Лекция
Сваляния: 15
Коментари: 0
Благодаря: 1
Виж библиотеката
Все още няма коментари за този файл.